Onze kijk op zorg

Ook als u hulp nodig heeft, blijft u eigenaar van uw eigen leven. Dat wil zeggen dat u zelf besluiten neemt en richting geeft aan uw leven, ook wanneer u een beroep moet doen op een ander.

Alles wat u zelf nog kunt, blijft u zelf doen. Wij geloven dat u langer fit en vitaal blijft als u uw eigenaarschap behoudt en zo lang mogelijk uw dagelijkse dingen blijft doen. Onze zorg en diensten hebben primair tot doel uw eigenaarschap te ondersteunen. Als eigenaar verwachten wij van u dat u blijft aangeven en benoemen wat u nodig heeft.

Familieparticipatie

Als u bepaalde dingen niet meer kunt, kijken we naar wat uw naasten kunnen betekenen. Het gesprek met u en uw naasten over hun bijdrage in de zorg start op het moment dat u bij ons komt wonen. Wanneer u langdurig bij Volckaert komt wonen leggen we de afspraken die we hierover maken vast in het zorgleefplan. Deze worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

U bent er altijd bij

Volckaert heeft nadrukkelijk een faciliterende rol. Wat betekent dat? Wij kúnnen alle professionele zorg verlenen maar doen dat alleen als het de beste oplossing voor u is. U bent daarom altijd aanwezig en betrokken bij gesprekken die professionals en naasten voeren die over uw leven, zorg of behandeling gaan. Want uw persoonlijke wensen en behoeftes zijn de basis; besluiten worden zo maximaal mogelijk door uzelf genomen.

Deskundige medewerkers

Volckaert heeft betrokken, deskundige en bekwame medewerkers die met een grote gedrevenheid zorg en diensten voor onze cliënten leveren volgens de professionele standaarden. Wilt u meer weten over de kwaliteit van zorg? Kijk dan hier.

© Copyright 2019 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy