Kwaliteit

De kwaliteit van de zorg en diensten voor cliënten wordt op verschillende manieren actief bewaakt en waar nodig verbeterd. Dit doen we het hele jaar door met verschillende onderzoeken, metingen en audits. Het totaal van de verschillende onderzoeken kan u een goed beeld geven van de kwaliteit van cliëntenzorg op uw locatie.

 Cliënttevredenheid

De cliënttevredenheid wordt jaarlijks door middel van vragenlijsten en interviews onderzocht.
 

 Medewerkerstevredenheid  

De medewerkerstevredenheid wordt eens per twee jaar in beeld gebracht.
 

 HKZ

Jaarlijks vindt een HKZ audit plaats, uitgevoerd door een extern deskundige. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. In de HKZ wordt het continue systeem van kwaliteit in kaart gebracht. 


IGJ 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voert incidenteel inspectiebezoeken uit. De rapporten hierover kunt u lezen op de website www.igj.nl

In september 2016 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een onverwacht inspectiebezoek gebracht aan locatie Dongepark. De bevindingen van dit bezoek en de correspondentie die er over is gevoerd, vindt u hier.

In oktober 2017 heeft de inspectie in het kader van dit traject opnieuw een inspectiebezoek gebracht aan locatie Buurstede, het rapport van dit bezoek vindt u hier.

Met dit laatste bezoek is het IGJ onderzoek bij Volckaert afgesloten.

Zorgkaart Nederland 

Op de website van Zorgkaart Nederland kunnen cliënten hun ervaringen met Volckaert delen.

Kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag

Bekijk het kwaliteitsplan (pdf) en het kwaliteitsverslag (pdf) van Volckaert conform het landelijke kader voor de verpleeghuiszorg. In dit kader wordt de organisatie gevraagd inzicht te geven in haar personele samenstelling. Zie het document personele samenstelling van Volckaert (pdf).

Interne audits

Met interne audits wordt de kwaliteit en veiligheid van zorg gemeten. Bij Volckaert worden jaarlijks twee soorten interne audits uitgevoerd; interne audits op de veldnormen en interne audits op de Plan, Do, Check, Act cyclus (PDCA cyclus). 

Interne audits veldnormen 2017, conform IGJ indicatoren

Het doel van de audit op inhoud is om per afdeling, inzicht te krijgen in de mate waarin de basis van zorg en dienstverlening op orde is. 

Interne audits per locatie, februari 2017

In februari zijn op alle locaties interne audits uitgevoerd door een oud- inspecteur van de IGJ. Bekijk de rapportages hieronder.

Begeleidend schrijven interne audits veldnormen - februari 2017 (pdf)
Rapportage interne audits veldnormen - Buurstede - februari 2017 (pdf)
Rapportage interne audits veldnormen - De Doelen - februari 2017 (pdf)
Rapportage interne audits veldnormen - Dongepark - februari 2017 (pdf)
Rapportage interne audits veldnormen - Oosterheem - februari 2017 (pdf)

Interne audits cyclus, per afdeling 2017

In 2017 zijn doorlopend interne audits afgenomen op alle afdelingen. Bekijk de rapportages hieronder.

Buurstede - Binnenhofje (pdf)
De Doelen - Kristal (pdf)
De Doelen - Robijn (pdf)
Dongepark - Esdoornlaan (pdf)
Dongepark - Jasmijnhof (pdf)
Dongepark - Kamillehof (pdf)
Dongepark - Kastanjelaan (pdf)
Dongeaprk - Lavendelhof (pdf)
Dongepark - Lindelaan (pdf)
Dongepark - Rozenhof (pdf)
Dongepark - Zonnebloemhof (pdf)
Hospice (pdf)
Oosterheem - Hogepad (pdf)
Oosterheem - Lagepad (pdf)
Oosterheem - Middenpad (pdf)
Oosterheem - Vaartpad (pdf)
Thuiszorg - Dongen en Oosterhout (pdf)

Interne audits 2017 PDCA cyclus

Het doel van de interne audit op proces (PDCA audit) is om per afdeling inzicht te krijgen in de mate waarin de PDCA-cyclus wordt doorlopen. Bekijk de rapportages hieronder.

Buurstede - Arendsplein (pdf)
Buurstede - Binnenhofje (pdf)
Buurstede - De Markt (pdf)
Buurstede - Heuvel (pdf)
De Doelen - Robijn en Kristal (pdf)
Dongepark - Esdoornlaan (pdf)
Dongepark - Jasmijnhof (pdf)
Dongepark - Kamillehof - Korsakov (pdf)
Dongepark - Kamillehof - NAH (pdf)
Dongepark - Kastanjelaan (pdf)
Dongeaprk - Lavendelhof (pdf)
Dongepark - Lindelaan (pdf)
Dongepark - Rozenhof (pdf)
Dongepark - Zonnebloemhof (pdf)
Hospice (pdf)
Oosterheem - Hogepad (pdf)
Oosterheem - Lagepad (pdf)
Oosterheem - Middenpad (pdf)
Oosterheem - Vaartpad (pdf)
Thuiszorg - Dongen en Oosterhout (pdf)

© Copyright 2019 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy