HKZ Audits

De kwaliteit van zorg wordt jaarlijks door een extern bureau geauditeerd (HKZ). HKZ staat voor ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.’ De audit richt zich op het kwaliteitsmanagementsysteem en de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Naar aanleiding van de laatste HKZ audit wordt er een rapportage opgesteld. 

© Copyright 2019 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy