Kwaliteitsverslag

Met ingang van 2017 brengt Volckaert jaarlijks een kwaliteitsverslag uit. Het doel van het kwaliteitsverslag is om inzicht te geven in de kwaliteit en veiligheid van zorg bij Volckaert en hoe hier het afgelopen jaar aan gewerkt is.

Dit verslag is gebaseerd op de uitkomsten van metingen en de resultaten van de jaarplannen.

© Copyright 2019 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy