Veelgestelde vragen

Verhuizen brengt veel veranderingen voor u mee. Niet alleen uw woonomgeving verandert, uw verhuizing heeft ook financiële consequenties voor u. Hieronder de belangrijkste vragen op een rijtje. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. 

 • Heb ik een indicatie nodig?

  Ja, voor het wonen in één van onze locaties heeft u een Wlz-indicatie nodig. Het Centrum indicatiestelling (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Het CIZ zal beoordelen in hoeverre u recht heeft op zorg en dit wordt vastgelegd in het indicatiebesluit. Op de website van het CIZ kunt u alles vinden over de werkwijze.

 • Worden de kosten voor de zorg vergoed?

  Als u in een zorginstelling als Volckaert woont, wordt de zorgverlening en het verblijf gedeeltelijk vergoed via de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze zorgverlening is goed geregeld in Nederland. Er zijn heldere afspraken gemaakt die u kunt vinden op de website van Zorginstituut Nederland. Bekijk het Wlz-kompas. Hierin wordt elk onderdeel van de zorgverlening uitgewerkt. Zo weet u vooraf wat u kunt verwachten.

  U betaalt een eigen bijdrage. Dit wordt verzorgd via het CAK .

 • Moet ik een eigen bijdrage betalen?

  Als u gebruikmaakt van de Wlz betaalt u altijd een verplichte eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw eigen financiële situatie. Bent u benieuwd naar de hoogte van uw bijdrage? Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) van overheid is hiervoor de instantie. Op de website van het CAK kunt u nagaan wat de hoogte van uw eigen bijdrage zal zijn. 

 • Is er een wachtlijst?

  Er kan een wachtlijst voor een bepaalde locatie ontstaan. U kunt contact opnemen met het Cliënten Service Bureau om een indicatie te krijgen van uw wachttijd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Kan ik zomaar gaan kijken bij een locatie?

  In principe kunt u in alle locaties terecht. De openbare ruimtes zijn voor iedereen toegankelijk. Wilt u een appartement bekijken? Dan dient u een afspraak te maken met het Cliënten Service Bureau via 0162-480986.

 • Zijn er nog bijkomende kosten?

  Ja, bepaalde aanvullende producten en diensten vallen niet onder de Wlz, zoals waskosten en een aansluiting voor de telefoon, tv en internet. U bent uiteraard geheel vrij in uw keuze dit wel of niet af te nemen.


  In uw appartement is een telefoon- en CAI-aansluiting (kabel) aanwezig. Het CAI-netwerk is niet geschikt voor internet of interactieve TV. Digitale televisie is via dit netwerk wel te ontvangen. U betaalt zelf de aansluit- en abonnementskosten. Indien u een alles-in-1 pakket wenst, kan dit enkel via de telefoonaansluiting. Ook hierbij geldt dat de aansluit- en abonnementskosten voor uzelf zijn.  

  Standaard wordt er enkel een basis analoog tv signaal geleverd. Daarnaast kunt u gebruikmaken van het draadloze cliëntennetwerk.

  Het wassen van uw kleding gebeurt ook door uzelf of door uw familie. U kunt het ook uitbesteden aan een wasserij. Volckaert kan u helpen dit te organiseren. 

 • Zijn er bezoektijden?

  Er worden geen bezoektijden gehanteerd. U ontvangt uw bezoek wanneer het u uitkomt. Net zoals thuis. 

 • Zijn huisdieren toegestaan?

  Dit is altijd bespreekbaar. In principe zijn kleine huisdieren zoals een kanarie, parkiet of goudvissen op uw appartement toegestaan, mits u er zelf goed voor kan zorgen. Bij geluids- of stankoverlast wordt u verzocht om iets anders te regelen voor uw huisdieren.

 • Welke verzekeringen heb ik nodig?

  Als u bij Volckaert komt wonen, dient u zelf een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering af te sluiten. U bent ook zelf verantwoordelijk voor uw ziektekostenverzekering.

 • Zijn er kosten verbonden aan alarmering?

  Nee, dit is gratis voor cliënten die in een Wlz-instelling wonen. Alarmering is inbegrepen bij het verblijf.

  Cliënten kunnen gebruik maken van een alarmsysteem. In de vorm van een halsketting of horloge waar een alarmknop op zit kan men in contact komen met de verzorgende van de afdeling. Door het indrukken van de knop wordt een spreekluisterverbinding tot stand gebracht met de verzorgende. De cliënt kan dan laten weten waar hulp bij gewenst is.

 • Is er Wifi?

  Er is gratis Wifi in openbare ruimtes van Volckaert. Binnenkort wordt onze Wifi-dekking groter.

 • Worden er activiteiten georganiseerd in de locaties?

  Iedere locatie van Volckaert heeft een aanbod van ontspanningsactiviteiten. U bepaalt zelf of u hier aan deelneemt. Er zijn algemene voorzieningen die u gratis kunt bijwonen. Naast het algemene aanbod zijn er ook clubs en verenigingen. Deelname hieraan is niet gratis. U maakt de keuze die past bij uw voorkeur en bij uw budget. Het overzicht van de clubs en verenigingen en de kosten hiervan is beschikbaar bij de receptie van de locatie. 

 • Hoeveel tijd is er om het appartement leeg op te leveren na overlijden?

  Zeven dagen na overlijden dient een appartement leeg opgeleverd te worden. De dag na het overlijden telt als eerste dag van deze termijn. Als de termijn van zeven dagen niet haalbaar is, kan de familie het appartement langer huren. De huur per dag bedraagt €75,-.

  Indien het appartement niet geheel leeg wordt opgeleverd en eigendommen achterblijven, kan Volckaert de spullen opslaan. Wanneer deze na drie maanden niet zijn opgehaald, beslist Volckaert wat er met de spullen wordt gedaan. De kosten voor het opslaan en/of definitief verwijderen van eigendommen zijn voor rekening van de familie.

* = Verplicht
© Copyright 2019 Volckaert - 100.nl, Merkversterking | Algemene voorwaarden | Extranet Volckaert | Cookies | Privacy